Projekty
Opracowanie dokumentów wizyjnych, analiz systemów informatycznych oraz przygotowywaniem kompletnych projektów IT. Projekty te obejmują swoim zakresem zarówno serwerowe i klienckie systemy operacyjne, systemy wsparcia użytkowników, systemy pocztowe, systemy zabezpieczeń oraz inne aplikacje wsparcia procesów biznesowych. Przygotowane opracowania są gotowym materiałem do wykonania wdrożenia i tworzone są zgodnie z metodologią MSF.   
   
Szkolenia
Prowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft. Opracowanie i przygotowanie autorskich szkoleń z zakresu technologii firmy Microsoft i Cisco. Tworzenie publikacji oraz dokumentacji technicznej. Opracowanie, przygotowanie i wykonanie szkoleń dostępnych w trybie e-Learning oraz Blended Learning. Realizacja szkoleń na odległość (e-Learning). Prowadzenie wystąpień i prelekcji dotyczących produktów i technologii firmy Microsoft.   
   
Wdrożenia
Realizacja wdrożeń na bazie autorskich lub opracowanych przez klienta projektów. Po każdym wdrożeniu tworzona jest dokumentacja powykonawcza. Przyjmujemy również zlecenia kierowania wdrożeniami realizowanymi przez klienta. Usługa zawiera wariant doraźnej konsultacji przygotowanego lub realizowanego wdrożenia. Wykonujemy analizę powykonawczą przeprowadzonego u klienta wdrożenia oraz okresową weryfikację stamu wdrożenia. Na życzenie świadczymy usługi interwencyjne.   
   
Programowanie
Opracowanie specyfikacji, tworzenie i wdrażanie aplikacji wykonanych w technologii .NET Framework. Tworzenie rozwiązań ASP.NET, Windows Clinet, Web Services, XMLRPC, WPF, WCF. Tworzymy i rozbudowujemy rozwiązania LMS, CMS, CRM. Projekty aplikacji opisywane są w notacji UML i realizowane zgodnie z metodyką Agile. Na życzenie klienta kierujemy również projektami programistycznymi.   
   
© 2018 Copyright 2009-2012 by PMLab