PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

Projektujemy i realizuje aplikacje webowe oraz mobilne. Stosujemy w projektowaniu podejście Material UI, zasady responsywności oraz kryteria WCAG.


image

Szkolenia dotyczące analizy i zarządzania projektami

Szkolenia dotyczą zagadnień analizy biznesowego i systemowej oraz metodyk zarządzania projektami w ujęciu klasycznym i zwinnym.
image

Wsparcie procesu projektowego

Prowadzimy konsultacje z zakresu procesu projektowego prowadzonego w twojej organizacji.
image

Ocena i rekomendacje projektów

ROzważając celowość i zastosowanie określonej metodyki zarządzania projektami, można dokonać oceny zasadności oraz otrzymać rekomendację wskazującą na najlepszą metodykę w ramach prowadzenia określonego projektu.Audyt projektów oraz procesu zarządzania projektami

Na podstawie audytu prowadzonych przez klienta projektów, wskazujemy silne strony i miejsca poprawy. Rekomendujemy działania, których celem jest poprawa realizacji projektów oraz zarządzania projektami. Warto sięgnąć po opinię zewnętrznych ekspertów, które pozwolą na podniesienie skuteczności projektów. 

image

Ocena dojrzałości projektowej

extension

Analiza bieżącego stanu organizacji.

Ocena dojrzałości projektowej poprzedzona jest wnikliwą analizą bieżącego stanu organizacji zarówno pod kątem realizowanych projektów oraz procesów związanych z zarządzaniem projektami.

watch_later

Ewaluacja i rekomendacja 

Prowadzimy ewaluację oceny dojrzałości projektowej organizacji wraz ze wskazaniem rekomendowanych kroków w celu podniesienie poziomu dojrzałości. Rekomendacja zawiera również podanie obszarów, domen i procesów wymagających poprawy.